top of page

כלי מחקר

Office Meeting

שירותי מחקר איכותני

קבוצות מיקוד 
קבוצות מיקוד פיזיות או וירטואליות, קלסיות או בשילוב טכניקות איכותניות נוספות לפני או אחרי קבוצות המיקוד, להעמקת והרחבת התובנות.


מיני קבוצות מיקוד
4-6 משתתפים. קבוצות מיקוד המיועדות לעיסוק בנושאים רגישים או אינטימיים.


ראיונות עומק
ראיונות עומק הנערכים על ידי חוקרים מנוסים המסייעים להגיע ללב העניין ולאסוף מידע מעמיק ומשמעותי.


מחקרים אתנוגרפיים
אתנוגרפיה מעשית דיגיטלית או פיזית הכוללת מחקרים הנערכים בסביבה הטבעית של המשתתפים, כתצפית שטח קלאסית או בשילוב טכניקות נוספות כגון ראיונות.

Customer Journey Analytics 

פלטפורמה המנתחת את מכלול האספקטים במסע הלקוח (רכישת מוצר, שירות וכו') ומאפשרת לקבל מענה ממוקד לשאלות קריטיות עבור הארגון כגון היכן נקודות החולשה והחזקה בתהליך, באיזה רכיבים בתהליך כדאי להשקיע ומה יהיה ה-ROI. 

Recollective 

פלטפורמת מחקר אינטגרטיבית המאפשרת לאסוף לתעד ולנתח את מגוון המידע המתקבל מקבוצות המחקר (on-line / off-line) לרבות eye tracking ,heat maps, מידע קולי, מילולי, התנהגותי, ועוד לגבי שאלות מילוליות, משימות הצגת מדיה וכו'.

מחקרי "צל"
ליווי  דיגיטלי או פיזי של מסע הקנייה על מנת להעמיק בחוויית הקונה בזמן אמת.


קהילות מחקר אינטראקטיביות
קהילה קבועה המלווה את הלקוח לתקופה זמן ממושכת המאפשרת לחקור נושאים שונים באופן דינמי ולפתח יצירה משותפת בין המשתתפים ללקוח.


מחקר היבירדי
מחקר המשלב טכניקות מחקר מגוונות (איכותיות וכמותיות) על מנת לזכות הן בתובנות מעמיקות והן בתיקוף סטטיסטי.

שירותי מחקר כמותי

אנו מספקים ללקוחותינו שירותי מחקר כמותי, הכוללים סקרים ושאלוני לקוחות למגוון רחב של קהלי יעד (כללי ומפולח).

את המחקרים ניתן לערוך בטכניקות off-line (פנים אל פנים, בטלפון) ו- on-line (באינטרנט, במייל, בווטסאפ ובהודעות טקסט).

אנו מתמחים בעיצוב וניתוח מחקרים כמותיים מורכבים המאפשרים ללקוחותינו לקבל נתונים משמעותיים על צרכי הלקוח לגבש אסטרטגיות שיווק, שירות או מוצר יעילות יותר.

כלי מחקר ייחודיים

UX Integrative Platform 

Employee Evaluation Platform 

פלטפורמה המלווה פיתוח ובדיקה של ממשקי משתמש. ליווי החל מפיתוח הרעיון, דרך פיתוח ובחינת הקונספט, ארכיטקטורת הממשק, וכו' לבחינת גרסת בטא על ידי Usability testing ו–Benchmarking.

כלי ייעודי הכולל מערכת מחקר פנים ארגונית המאפשרת מעקב, ניתוח והערכת עובדים בארגון הן באופן נקודתי והן באופן רציף ומתמשך. 

Customer Satisfaction Tracking System

מערכת מחקר ייעודית המתאימה למגוון רחב של ארגונים הרוצים לנהל באופן רציף מעקב וניתוח של פרמטרים שונים ביחס לשביעות רצון לקוחות.

bottom of page