שירותי מחקר איכותני

אנו מציעים מגוון רחב של שירותי מחקר איכותני:


•  קבוצות מיקוד: 
שילוב טכניקות איכותניות נוספות לפני או אחרי קבוצות המיקוד, להעמקת והרחבת התובנות.


•  מיני קבוצות מיקוד:
 4-6 משתתפים. קבוצות מיקוד המיועדות לעיסוק בנושאים רגישים או אינטימיים


•  ראיונות עומק:
ראיונות "פנים אל פנים" הנערכים על ידי חוקרים מנוסים המסייעים להגיע ללב העניין
ולאסוף מידע מעמיק ומשמעותי


•  מחקרים אתנוגרפיים:
אתנוגרפיה מעשית. מחקרים הנערכים בסביבה הטבעית של המשתתפים, כתצפית שטח קלאסית או בשילוב טכניקות נוספות כגון ראיונות


•  מחקרי "הצללה":
חוקרי "צללים" המתלווה למסע הקנייה על מנת להעמיק בחוויית הקונה ב'זמן אמת'


•  קהילות מחקר אינטראקטיביות:
קהילה קבועה המלווה את הלקוח לתקופה זמן ממושכת. מאפשרת לחקור נושאים שונים באופן דינמי ולפתח יצירה משותפת בין המשתתפים ללקוח


• מחקר היבירדי:
מחקר המשלב טכניקות מחקר מגוונות (איכותיות וכמותיות) על מנת לזכות הן בתובנות מעמיקות והן בתיקוף סטטיסטי

ezgif.com-webp-to-png.png