top of page
1200x630wa.png
שווה בדיקה: עם מנחם הורוביץ
9.9.2014
ד"ר רקפת שטראוס מתראיינת בתוכנית "שווה בדיקה" ומספרת על השפעת התת- מודע על חוויית הקנייה.
logo.png
נגישות ישראל: סקר לבחינת היחס בציבור הישראלי כלפי אנשים עם מוגבלויות
2.6.2019
הסקר שנערך בקרב 513 משיבים במדגם כלל ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בחן את היחס בקרב הציבור הישראלי כלפי אנשים עם מוגבלויות דרך מספר סוגיות.
CENTRAL_1024_ynet_logo.png
איך מתייחסים הישראלים לבעלי מוגבלות?
21.5.2019
ארגון נגישות ישראל יזם סקר בעזרת מכון insight לבחינת היחס בציבור הישראלי כלפי אנשים עם מוגבלויות לרגל וועידת נגישות ישראל הבינלאומית השנתית ה-7.
bottom of page